Wie zijn de belangrijkste/bekendste niet-goden?

Niet goden zijn stervelingen, en kunnen dus sterven. Toch zijn er diverse die zich op de een of andere manier onderscheiden hebben van de gewone stervelingen. Hieronder zult u er een aantal vinden.

Bent u van mening dat ik er een vergeten ben? Laat het mij dan weten.

Halfgoden

Halfgoden zijn stervelingen, die geboren zijn uit een god en een sterveling. Hieronder volgt een overzicht van een aantal bekende halfgoden en de namen van hun ouders. De naam van de god/godin die ouder is, staat schuingedrukt.

Herakles (ook wel Hercules genaamd, naar zijn latijnse naam) - zoon van Zeus en Alkmene.

Herakles stond bekend om zijn bovennatuurlijke kracht, en zijn vijandschap met Hera.
Verder staat Herakles bekend om de 12 werken die hij heeft verricht.
Na zijn dood is hij door beloond door op de Olympos te mogen wonen.

Perseus - zoon van Zeus en Danaë.

Perseus een van de vele stervelingen die een zoon is van Zeus.
Aan Perseus is een bijzonder verhaal gekoppeld, waaruit blijkt dat uitspraak van het Orakel van Delphi altijd uitkomt.
De grootvader van Perseus (Acrisius) had aan het Orakel gevraagd of hij ooit zoons zou krijgen. Het antwoord van het Orakel was dat zijn dochter Danaë een zoon zou krijgen die hem zou vermoorden. Dit was absoluut niet naar de zin van Acrisius. Hij besloot hierop Danaë op te sluiten in een onderaards gewelf met bronzen muren. Helaas voor Acrisius slaagde er een man er toch in om in dit gewelf te geraken. Dit was natuurlijk Zeus. Als gouden regen bezocht hij Danaë en maakte haar zwanger. Het lukte Danaë enkele maanden om Perseus verborgen te houden, maar toen Acrisius er achter kwam dat hij een kleinzoon had, sloot hij Danaë en Perseus op in een houten kist en wierp die kist in zee. Maar in tegenstelling tot de bedoeling van Acrisius spoelde de kist aan op een eiland. Toen Perseus volwassen was werd de koning van dat eiland verliefd op Danaë. Als de koning Perseus en zijn vrienden bij zich roept vraagt hij aan iedereen wat het beste geschenk is voor een koning. Perseus doet daarop een bijzondere uitspraak. Hij vindt dat het voorf vaneen gorgon het beste cadeau is. Waarna de koning hem aan zijn woord houdt. Zoals te verwachten valt van een held keert hij terug met het hoofd van Medusa. Als straf voor deze opdracht toonde Perseus het hoofd van Medusa aan de koning waarna de koning in steen veranderde. Later neemt Perseus deel aan wedstrijden gehouden door een bevriende koning. Bij die wedstrijden raakt de discus van Perseus uit koers en komt de uitspraak van het Orakel uit. De discus raakte Acrisius en deze stierf.