Wat is Mythologie?

Mythologie:
  1. Geheel van verhalen waarin een volk of volkerengroep vorm geeft aan zijn opvattingen over grote gebeurtenissen in de oertijd, de godenwereld, het ontstaan van de wereld enz.
  2. Studie van deze verhalen.
  3. Boek daarover.

Aldus het groot woordenboek der nederlandse taal. Maar weet je nu wat myhtologie is?
Waarschijnlijk is je antwoord nee.

Maar wat is dan mythologie?

Mythologie is de leer van de goden van een bepaald volk. Het is een verzameling vertellingen (mythen) waarin uitgelegd wordt hoe de wereld waariin een volk leeft is ontstaan. Een voorbeeld is hiervan het Christendom. In de bijbel wordt uitgelegd hoe het leven in die tijd was en hoe het ontstaan is.

Let op! Mythen zijn niet altijd de waarheid. Het is een waarheid. Dat verschil zal ik even uitleggen. Mythen zijn voor mensen die er in geloven de waarheid. Ze zijn niet altijd de waarheid, omdat ze niet wetenschappelijk verklaarbaar zijn.